Kosten

Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten hanteert scherpe tarieven. Onze prijzen hangen af van de aard en omvang van uw zaak. Het is daardoor niet altijd op voorhand te zeggen wat u voor de behandeling van uw zaak kwijt zult zijn.

In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u informeren over de mogelijkheid van rechtsbijstand en de voorwaarden waaronder deze kan worden verleend. Er zullen altijd duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

In beginsel werken wij op basis van een uurtarief, waarbij aan de hand van het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt een rekening wordt opgemaakt. Wij kunnen desgewenst ook een prijsafspraak met u maken. Wij werken hierbij met marktconforme tarieven.Indien uw persoonlijke situatie daartoe aanleiding geeft, bestaat in bepaalde zaken ook de mogelijkheid om een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval bent u ons in die zaak slechts een eigen bijdrage verschuldigd. Indien u in aanmerking lijkt te komen voor financierde rechtshulp (ook wel pro deo genoemd) kunnen wij deze voor u aanvragen. Uiteraard proberen wij de kosten voor u in alle gevallen zo laag mogelijk te houden.

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij zenden u deze voorafgaand aan onze dienstverlening toe, maar u kunt deze ook hier vinden.

Veelgestelde vragen

Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten maakt afspraken per zaak en per instantie. Afhankelijk van uw situatie en zaak kunnen wij een dergelijke afspraak met u maken.

Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten behandelt niet elke zaak op basis van een toevoeging (op basis van door de overheid gefinancierde bijstand). Afhankelijk van uw situatie en uw zaak kunnen wij dit wel overeenkomen. U dient hiervoor wel voor door de overheid gefinancierde bijstand in aanmerking te komen. Dit hangt enerzijds af van de aard van de zaak, hierover kunnen wij u goed voorlichten. Anderzijds hangt het van uw inkomen en vermogen af in 2019. De specifieke vermogens en inkomensnormen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

No cure no pay, oftewel dat u bij geen resultaat geen kosten verschuldigd bent, is in Nederland niet toegestaan. Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten kan op deze basis dan ook geen rechtsbijstand verlenen.

Afhankelijk van de aard van de procedure en de uitkomst kan dit mogelijk zijn. In strafzaken bestaat de mogelijkheid om eventueel een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij de rechter. Indien uw zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel bestaat de mogelijkheid om zo’n verzoek in te dienen. De rechter zal overgaan tot het vergoeden van de kosten die u gemaakt heeft als hij dat redelijk en billijk vindt.