Cassatieprocedure

De cassatieprocedure wordt gevoerd bij het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad. Indien u bent veroordeeld in hoger beroep (of soms bij de rechtbank niet in het gelijk bent gesteld) bestaat de mogelijkheid om uw zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. Het is voor het Openbaar Ministerie echter óók mogelijk om cassatie in te stellen tegen de uitspraak van de rechter indien zij daar aanleiding toe zien.

In deze gevallen bent u aangewezen op een advocaat om deze procedure namens u te voeren. Dit is noodzakelijk doordat deze procedure inhoudelijk verschilt van een zaak bij de rechtbank of het gerechtshof. In cassatie wordt niet meer gekeken naar de feiten zelf, de zaak wordt niet volledig opnieuw behandeld. Er wordt in deze procedure gekeken of het recht goed is toegepast. In de regel vindt daarbij geen zitting plaats waarbij het beroep mondeling kan worden toegelicht. In deze fase van het proces is het daardoor zelfs verplicht om door een advocaat vertegenwoordigd te worden.

In deze fase van uw zaak is het noodzakelijk om door een gespecialiseerde straf(cassatie)advocaat te worden bijgestaan. Jansen Kneepkens Rijnsburger advocaten kunnen u aan de hand van het dossier adviseren over de kansen in cassatie en kunnen namens u in cassatie optreden bij de Hoge Raad.