Internationaal Strafrecht

Wij behandelen regelmatig strafzaken met internationale componenten. Naast reguliere strafzaken zijn dat vaak uit- en overleveringsprocedures. Het gaat dan meestal om een persoon die op verzoek van een andere staat in Nederland is gearresteerd. Dit kan zowel voor de tenuitvoerlegging van een straf zijn als voor berechting in een lopende strafzaak.

Als u een aantoonbare band met Nederland heeft kunt u in veel gevallen worden geschorst in afwachting van de behandeling van uw zaak. Ook als u wordt geschorst is het zaak om snel te schakelen. Vaak is actie in het land dat om uw uit-/overlevering heeft gevraagd vereist. Wij hebben een groot netwerk en zullen zo nodig en gewenst een buitenlandse advocaat voor u inschakelen om daar een procedure voor u te voeren.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in deze internationale procedures en zullen u met raad en daad terzijde staan. Juist in deze zaken is het van belang dat u zich laat bij staan door een specialist.