Mr. drs. M.D. (Mark) Rijnsburger

Mr. M.D. (Mark) Rijnsburger heeft Rechtsgeleerdheid en Criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit, waar hij de master Rechtsgeleerdheid cum laude afrondde. Vanaf 2012 is hij werkzaam geweest als advocaat bij Van Oosten Advocaten (later VOSDK Advocaten). Per 1 januari 2020 is hij een van de oprichters van Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten.

Mr. Rijnsburger behandelt commune (jeugd)strafzaken en richt zich daarbij eveneens op cassatieprocedures. Verder focust zijn praktijk zich op het bijstaan van particulieren, professionals en bedrijven die in aanraking komen met handhaving vanuit de overheid. Deze handhaving kan zijn vorm krijgen in strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke handhaving of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Ten slotte behartigt mr. Rijnsburger de belangen van bedrijven en particulieren die problemen ervaren in het kader van de wet Bibob, particulieren die zich geconfronteerd zien met de vele maatregelen omtrent hun rijbewijs (zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk (CBR)) en de problematiek rond de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Mr. Rijnsburger volgde recent de specialisatieopleiding strafrecht aan het Pompe instituut van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft mr. Rijnsburger het rechtsgebied Strafrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Publicaties

Kurtovic, E.G. en Rijnsburger, M.D. (2016), De straf- en bestuursrechter als communicerende vaten in VOG-zaken, in: Delikt & Delinkwent, 2016/70
Rijnsburger, M.D. en Malsch, M. (2013), Toetsing door de rechter van deskundigenbewijs. Is er voldoende tegenspraak?, in: Expertise en recht 2013