Costs

Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten applies competitive rates. Our prices depend on the nature of your request. It is therefore not always possible to indicate beforehand what you will have to pay during the time that your case is pending.

In an informal and obligation-free conversation we can inform you about the possibility of legal assistance and the conditions under which it can be provided. Clear agreements will always be made, so that you will not be faced with surprises.

In principle, we work on the basis of an hourly rate, whereby an invoice is drawn up on the basis of the number of hours that the lawyer works on the case. If desired, we can also make a price agreement with you. If your personal situation gives reason to do so, it is also possible in certain cases to request additional financial support from the Legal Aid Board. In that case, you only owe us a personal contribution. If you are eligible for funded legal assistance (also known as pro bono), we can apply for it for you. Of course we try to keep the costs as low as possible for you.

Our general terms and conditions apply to all our activities. We will send these to you prior to starting our service, but they can also be found here.

Veelgestelde vragen

Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten maakt afspraken per zaak en per instantie. Afhankelijk van uw situatie en zaak kunnen wij een dergelijke afspraak met u maken.

Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten behandelt niet elke zaak op basis van een toevoeging (op basis van door de overheid gefinancierde bijstand). Afhankelijk van uw situatie en uw zaak kunnen wij dit wel overeenkomen. U dient hiervoor wel voor door de overheid gefinancierde bijstand in aanmerking te komen. Dit hangt enerzijds af van de aard van de zaak, hierover kunnen wij u goed voorlichten. Anderzijds hangt het van uw inkomen en vermogen af in 2018. De specifieke vermogens en inkomensnormen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

No cure no pay, oftewel dat u bij geen resultaat geen kosten verschuldigd bent, is in Nederland niet toegestaan. Jansen Kneepkens Rijnsburger Advocaten kan op deze basis dan ook geen rechtsbijstand verlenen.

Afhankelijk van de aard van de procedure en de uitkomst kan dit mogelijk zijn. In strafzaken bestaat de mogelijkheid om eventueel een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij de rechter. Indien uw zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel bestaat de mogelijkheid om zo’n verzoek in te dienen. De rechter zal overgaan tot het vergoeden van de kosten die u gemaakt heeft als hij dat redelijk en billijk vindt.