Strafbeschikking

Het OM heeft de bevoegdheid om bij een aantal veelvoorkomende misdrijven en overtredingen (waarop wettelijk een maximumstraf van 6 jaar staat) zelf straffen op te leggen. Dit gebeurt door middel van een strafbeschikking. U kunt de strafbeschikking na uw aanhouding direct door de politie ontvangen, u kunt deze (ook zonder dat u aangehouden bent) thuis gestuurd krijgen en het is mogelijk dat deze aan u wordt aangeboden na een gesprek met de officier van justitie (na een OM-zitting).

Doordat de straf vaak door middel van zo’n brief wordt opgelegd lijkt een strafbeschikking ‘lichter’ dan een door de rechter opgelegde straf. Let op: dat is niet het geval! Een strafbeschikking telt even zwaar mee op uw strafblad en bij een aanvraag voor een VOG weegt hij net zo zwaar als een veroordeling door een rechter.

Tevens is inmiddels uit onderzoek duidelijk geworden dat het bewijs in deze zaken lang niet altijd voldoende is voor een veroordeling. Bovendien straft het OM gemiddeld gezien zwaarder dan de rechterlijke macht. U heeft dus vaak alle reden om in verzet te gaan. Het verzet schort tevens de betalingsverplichting op. Onze specialisten kunnen dit snel en adequaat voor uw regelen. Als we na bestudering van het dossier inschatten dat de strafbeschikking toch niet zo’n ongunstige afdoening was zullen wij dit direct met u delen en kunnen wij het verzet nog intrekken zonder dat er een zitting hoeft plaats te vinden.